Днес 17 организации от България и зад граница подписаха Декларация…

Като изхождаме от наличието на трайни социо-културни връзки между Република България и Република Северна Македония и от факта, че Република

Прочетете повече