РЪКОВОДСТВО

Председател: Спас Ангелов Ташев

Заместник председател: Димитър Динев Митев

Секретар: Георги Петров Мъндев

Завеждащ структурите на БНП в РС Македония: Илия Стояновски

Завеждащ структурите на БНП в Испания: Живко Желев

Образователна политика: Мария Живкова

Редактор: Роси Колева