ДАРЕНИЯ

Ако желаете да подкрепите дейността на сдружение с идеална цел “Българска национална платформа за обединение и развитие”, можете да го направите чрез дарение в неговата сметка в Банка ДСК:

BG52STSA93000027495356